Uutishuone

Olemme koonneet uutishuoneeseen uutiset, tiedotteet ja julkaisut.

Suomalainen Benella Pohjoismaisen ministerineuvoston edelläkävijälistalle

Valintakriteereinä kestävä kehitys, innovatiivisuus ja uusi liiketoimintamalli

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva biotalouspaneeli on valinnut Benella Kirjolohen biotalouden edelläkävijöiden joukkoon. Nordic bioeconomy – 25 cases for sustainable change -listaukseen on valittu 25 pohjoismaista tuotetta tai hanketta, jotka edistävät biotalouden innovatiivisuutta, kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä. 

Pohjoismainen ministerineuvosto on luomassa ensimmäistä yhteistä biotalousstrategiaa pohjoismaille. Nyt koostettu Nordic bioeconomy 25 -listaus on askel strategian toteuttamiseen. Listalle valitut tuotteet ovat esimerkkejä pohjoismaisista ratkaisuista, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin kestävän kehityksen edistämiseksi. Biotalousstrategia pohjautuu neljään peruspilariin: korvaa, jalosta, kierrätä ja tee yhteistyötä. Raisioaquan Benella Kirjolohen tiennäyttäjien listalle nosti luonnonvarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, innovatiivisuus ja uusi liiketoimintamalli.

– Olemme onnistuneet kehittämään rehuinnovaation ja uudenlaisen toimintamallin, jotka pohjoismaisella tasolla vastaavat myös globaaleihin haasteisiin. Pohjoismainen tunnustus kannustaa meitä jatkamaan työtä innovaatioiden ja kestävän kehityksen parissa, Raisioaquan tuotepäällikkö Susanna Airaksinen kertoo.

Nordic bioeconomyn edelläkävijälistauksen yhtenä valintakriteerinä on innovatiivinen liiketoimintamalli. Raisioaqua on kehittänyt toimintamallin, jossa brändin hyödyntäjätaho on eri kuin brändin omistaja. Tässä liiketoimintamallissa yhteistyö ja yhdessä menestyminen korostuvat.

Lähiruokaa kestävän kehityksen ehdoilla

Benella Kirjolohi on suomalaisten kasvattamaa kalaa, jonka ruokinnassa hyödynnetään Raisioaquan ainutlaatuista rehuinnovaatiota, Baltic Blend -Itämerirehua. Baltic Blend -rehun raaka-aineena käytetään Itämeren runsaskantaisesta silakasta ja kilohailista tehtyä kalajauhoa ja -öljyä. Baltic Blend -rehun käyttö Benella Kirjolohien ruokinnassa vähentää Itämeren fosfori- ja typpikuormaa. Kun Itämeren alueella kasvatettavia kaloja ruokitaan lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta. Benellan taustalla oleva ruokintakonsepti säästää myös maailman valtamerien hupenevia luonnonkalakantoja. Benella on terveellistä ja sillä on Suomen Sydänliiton myöntämä Sydänmerkki. Kotimainen kasvatettu kirjolohi on myös WWF:n kalaoppaan vihreällä eli suositeltavien kalojen listalla.

Nordic bioeconomy – 25 cases for sustainable change -listauksessa on mukana biotalouden edelläkävijöitä Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Grönlannista ja Färsaarilta. Suomesta listalle hyväksyttiin Raisioaquan Benellan lisäksi Sodankylän kunta, Iin kunta, Digipolis ja UPM:n Biofuel.

Nordic bioeconomy 25 listauksen valintakriteerit:

Kriteeri 1: Luonnonvarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö 
Kriteeri 2: Teknologinen innovaatio
Kriteeri 3: Ympäristöä tukevat ratkaisut
Kriteeri 4: Yhteiskunnalliset hyödyt
Kriteeri 5: Innovatiivinen liiketoimintamalli