Uutishuone

Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2014

"Raisiolle vuosi 2014 oli kaksijakoinen. Alkuvuoden heikko tuloskehitys oli poikkeus, joka kyettiin korjaamaan nopeasti vuoden toisella puoliskolla. Raisio ylsi vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä vertailukausia parempaan liiketulokseen, mikä osoittaa Raision palanneen takaisin parantamisen trendille. Raisio on yksi niistä harvoista suomalaisyrityksistä, jotka ovat viimeisten kahdeksan vuoden aikana lähes joka kvartaalilla pystyneet parantamaan kannattavuuttaan vertailukaudesta.

Marraskuussa 2014 toteutunut Benecol-liiketoimintojen osto Johnson & Johnson -yhtiöiltä oli Raisiolle tärkeä ja hyvä hankinta. Myös kaupan EV/EBITDA-kerroin oli Raision yrityskaupoille asettaman tavoitetason mukainen. Ison-Britannian, Irlannin ja Belgian Benecol-liiketoiminnan ostaminen sekä USA:ta koskevan sopimuksen muuttaminen tukevat vahvasti Raision brändiliike-toiminnan kasvustrategiaa. Raision pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ovat Benecol-tuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, laajentuminen uusille markkinoille sekä uusien tuotteiden innovointi. Toteutetun järjestelyn myötä meillä on mahdollisuus kehittää Benecol-liiketoimintaa omista lähtökohdistamme ensi kertaa sitten vuoden 1997.

Raisio uudisti joulukuussa Brändit-yksikön organisaation vastaamaan paremmin konsernin kasvujaksolle asetettuja tavoitteita mm. kannattavuuden parantamiseksi ja orgaanisen kasvun tehostamiseksi. Tavoitteena on bränditoimintojen synergioiden selvästi parempi hyödyntäminen ja kasvun mahdollistaminen. Ison-Britannian ja Pohjois-Euroopan aamiais- ja välipalat -toiminnot on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa parhaan osaamisen hyödyntämisen Ison-Britannian muroliiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Myös kaikki Benecol-toiminnot on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä tehostaa innovaatiota ja parantaa tulosta.

Raisioagro on toteuttanut mittavan toiminnan uudelleenjärjestelyn keskittyen naudan- ja kalanrehuihin, viljakauppaan sekä verkkokauppaan. Raisioagron tavoitteena on olla johtava toimija niillä maatalouden osa-alueilla, joissa menestyminen perustuu ruokinnan ja kasvinviljelyn erikoisosaamiseen ja innovaatioihin. Maatalouden ja kalankasvatuksen tehokkuutta ja kannattavuutta parantavat innovaatiot ovat Raisioagron uuden strategian keskiössä.

Benemilkin kansainvälinen kaupallistaminen etenee suunnitellusti. Lukuisten partneriehdokkaiden kanssa käytävät kaupalliset neuvottelut Aasiassa, Euroopassa, Oseaniassa ja Pohjois-Amerikassa jatkuvat. Muutamien partnereiden omat tuotantokokeet ja ulkopuolisilla tutkimuslaitoksilla teettämät ruokintakokeet pidentävät neuvotteluaikaa, sillä kunkin yksittäisen kokeen tulosten analysointiin menee helposti useampi kuukausi. Tämän hetken parhaan arvion mukaan ensimmäiset Benemilk-lanseeraukset voisivat toteutua vielä vuoden 2015 aikana."

Matti Rihko