Raisio-konserni

Raisio-konsernin laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka

 • Raisio keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan.
 • Toimintaamme ohjaa Raision tarkoitus: Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.
 • Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyö on tärkeä osa Raision yritysvastuuta. 
 • Noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Toimimme Raision yleisten toimintaperiaatteiden, muiden toimintaohjeidemme sekä sitoumustemme mukaisesti. 
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 
 • Koulutamme henkilöstöämme suunnitelmallisesti laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa.
 • Seuraamme ja tunnistamme omaan toimintaamme liittyviä laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä suunnittelemme ja toteutamme toimenpiteitä niiden minimoimiseksi ja hallitsemiseksi. 

Ympäristö

 • Sitoudumme toimintamme ympäristövaikutusten minimointiin keskittymällä ruokatuotannon energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.  
 • Hyödynnämme ympäristöystävällisiä innovaatioita.

Turvallisuus ja terveys

 • Olemme sitoutuneet turvallisuuden aktiiviseen kehittämiseen suojellaksemme henkilöstöä, omaisuutta sekä ympäristöä onnettomuuksilta ja vahingoilta.
 • Tuemme henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia järjestelmällisillä toimintamalleilla.
 • Turvallisuustyömme painopisteenä on tapaturmien ennaltaehkäisy. 

Laatu

 • Kehitämme toimintojemme laatua järjestelmällisesti.
 • Vastaamme asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin tuotteidemme laadusta emmekä tingi tuoteturvallisuudesta.
 • Varmistamme tuotteiden laadun ja turvallisuuden sertifioinneilla, auditoinneilla, henkilöstön koulutukselle ja tehokkailla prosesseilla.