Viljat

Uusinta-analysointi

Hinnoitteluanalyysit 

Vastaanotettavien erien hinnoitteluanalyysit tehdään kuormanäytteistä. Kuormanäyte otetaan useasta kohtaa ja viljan toimittajalla on oikeus seurata kuormanäytteen ottoa. Mikäli toimittaja ei ole tyytyväinen viljelykasvien analyysituloksiin, hän voi pyytää jälkitarkastusanalyysia 14 vuorokauden sisällä tilityslaskelman saamisesta. Virallinen jälkitarkastusanalyysi tehdään kuormanäytteen rinnakkaisnäytteestä ja analyysin tekee ulkopuolinen laboratorio, esimerkiksi Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) laboratorio. Tarkastusanalyysi voidaan tehdä myös Ravintoraisio Oy:n viljalaboratoriossa, jos tarkastuksen pyytäjä niin haluaa.

Jälkitarkastusanalyysin tulos huomioidaan tilityksessä, mikäli se poikkeaa alkuperäisestä tuloksesta enemmän kuin määritystarkkuus sallii. Esimerkiksi Evira antaa määrittämälleen ohran valkuaispitoisuudelle +/–0,4 prosenttiyksikön tarkkuuden. Jos Eviran analysoima tulos on yli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi tai pienempi kuin kuormanäytteestä vastaanoton yhteydessä saatu tulos, johtaa tarkastusnäyte tilityksen korjaamiseen.

Mikäli vastaanottorajoista joustetaan, koskevat joustot vain vastaanoton yhteydessä tehtäviä analyysituloksia. Jos viljan toimittaja on tällaisessa tapauksessa tyytymätön analyysituloksiin, täytyy jälkitarkastusanalyysin tuloksen osoittaa tavaran laadun olevan vastaanottovaatimusten mukaista. Raisio maksaa jälkitarkastusanalyyseistä aiheutuneet kulut, mikäli tarkastustulos johtaa tilityksen muutokseen. Muussa tapauksessa kulut veloitetaan tarkastuksen pyytäjältä.

Lue tästä lisää analyysimenetelmistä ja jälkitarkastuskäytännöstä.