Baltic Blend -rehuinnovaatio pienentää kalankasvatuksen ravinnekuormitusta

Baltic Blend

Raisioaquan Baltic Blend  -rehuinnovaatiossa raaka-aineina käytetään Itämeren kaloista tehtyä kalajauhoa ja  -öljyä. Kun Itämeren alueella kasvatettavia kaloja ruokitaan lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta. Jokainen Itämerirehu Baltic Blendillä kasvatettu kalakilo vähentää Itämereen päätyvää fosfori- ja typpikuormaa.

Kasvatettavien kalojen rehu sisältää tietyn määrän kalajauhoa ja -öljyä. Tähän asti suomalaistenkin kalojen rehuissa on käytetty raaka-aineena maailman valtamerikaloista valmistettua kalajauhoa ja -öljyä.

Itämeren kalasta on valmistettu kesästä 2016 alkaen kalajauhoa, jota käytetään Itämerirehun raaka-aineena. Kun Itämerirehua käytetään kalankasvatuksessa, ulkopuolelta tulevien ravinteiden määrä vähenee ja ravinteet Itämeren sisällä kiertävät. Jokainen lähirehulla tuotettu kalakilo kierrättää Itämeren fosforia ja typpeä, tukee kestävää kehitystä ja parantaa ruokaturvaa.

Fosfori- ja typpikuormaan tonnien vähennys

Kasvatetun kalan määrä on Suomessa vuositasolla 13 miljoonaa kiloa. Tähän asti käytössä ollut maailman valtameriltä rahdattuihin raaka-aineisiin perustuva ruokinta on tuottanut fosforikuormaa 60 000 kiloa ja typpikuormaa 507 000 kiloa. Kun kalankasvatuksessa otetaan käyttöön Itämerirehu, päästään huomattaviin ravinnekuorman vähennyksiin. Vuositasolla fosfori vähenee 75 000 kiloa ja typpi 377 000 kiloa. 

Itämerirehu Baltic Blendillä silakka jalostuu kirjoloheksi

Luonnonvarakeskuksen mukaan Itämeren elinvoimaiset silakka- ja kilohailikannat on todettu kestäviksi. Vuonna 2014 saalis oli noin 142 miljoonaa kiloa, josta 80 miljoonaa kiloa käytettiin turkiseläinten rehuksi ja vain noin 4 miljoonaa kiloa suomalaisten ravinnoksi. Lähirehun raaka-ainetta riittää, eikä ole syytä kasvattaa kustannuksia kuljettamalla raaka-aineita maailman meriltä. 

Itämeren fosfori- ja typpikuormitus