Raisio-yhtiöiden vanhat osakkeet

Nykyinen Raisio-konsernin emoyhtiö, Raisio Oyj, on usean jo lakanneen yhtiön toiminnan jatkaja. Yhtiö syntyi 1.1.1988 "perheyhtiöiden" Oy Vehnä Ab ja Oy Kasviöljy – Växtolje Ab sulautuessa yhtiöksi, joka kantoi nimeä Raision Tehtaat Oy Ab.

Toijalalainen Vähittäiskaupan Teollisuus Oy fuusioitiin Raision Tehtaat Oy Ab:hen vuonna 1994. Vuonna 1995 Raision Margariini Oy (entinen Margariini Oy) sulautui Raision Tehtaat Oy Ab:hen, joka vuonna 1997 muutti toiminimensä Raisio Yhtymä Oyj:ksi ja vuonna 2005 Raisio Oyj:ksi.

Sulautumisista seuranneiden osakevaihtojen lisäksi Raisio Oyj:n osakkeen nimellisarvoa on muutettu kahdesti jakamalla osake. Vuonna 1994 silloinen 50 markan nimellisarvoinen osake jaettiin viideksi 10 markan nimellisarvoiseksi osakkeeksi ja nämä vuonna 1998 vastaavasti jokainen kymmeneksi yhden markan nimellisarvoiseksi osakkeeksi.

Vaihtosuhteet edellä mainituissa fuusioissa ovat olleet seuraavat:

Oy Vehnä Ab

Kymmenellä osakkeella saa kolme Raision Tehtaat Oy Ab:n 50 markan nimellisarvoista kantaosaketta, joista nimellisarvon muutosten kautta tämän päivän määräksi muodostuu 150 Raisio Oyj:n kanta-osaketta.

Oy Kasviöljy – Växtolje Ab

Yhdellä osakkeella saa yhden Raision Tehtaat Oy Ab:n 50 markan nimellisarvoisen kanta-osakkeen, nimellisarvon muutosten  kautta 50 Raisio Oyj:n kanta-osaketta.

Margariini Oy

Yhdellä 50 markan nimellisarvoisella Margariini Oy:n osakkeella saa viisi 10 markan nimellisarvoista Raision Margariini Oy:n osaketta.

Raision Margariini Oy

Yhdellätoista 10 markan nimellisarvoisella Raision Margariini Oy:n osakkeella puolestaan saa vuonna 1994 hyväksytyn sulautumissopimuksen perusteella sulautumisvastikkeena viisi Raision Tehtaat Oy Ab:n 10 markan nimellisarvoista vaihto-osaketta, mikä nimellisarvon muutoksen kautta vastaa 50 Raisio Oyj:n vaihto-osaketta.

Oikeus sulautumisvastikkeeseen on vanhentunut vuonna 2000. Sulautumisvastikkeen jakaminen lopetetaan 31.12.2016, johon mennessä tilinhoitajayhteisön (omaisuudenhoitajana toimiva pankki) kautta Raisio Oyj:lle esitettyä osakekirjaa ja omistusselvitystä vastaan vastike vielä suoritetaan (arvo-osuuksina).

Vähittäiskaupan Teollisuus Oy

Vuonna 1994 hyväksytyn sulautumissopimuksen mukaan Raisio Oyj maksaa sulautumisvastikkeena jokaisesta Vähittäiskaupan Teollisuus Oy:n osakkeesta 16,82 euroa.

Oikeus sulautumisvastikkeeseen on vanhentunut vuonna 1999. Sulautumisvastikkeen jakaminen lopetetaan 31.12.2016, johon mennessä Raisio Oyj:lle esitettyä osakekirjaa ja omistusselvitystä vastaan vastike vielä suoritetaan.

 

______________________

 

Mikäli hallussanne olevat Raision Tehtaat Oy Ab:n tai Raision Margariini Oy:n osakekirjat on rekisteröity nimiinne tai voitte asiakirjoin osoittaa olevanne niiden omistaja, voitte toimittaa osakekirjat tilinhoitajayhteisölle (omaisuudenhoitajana toimiva pankki), joka huolehtii niiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja vastaavan osakemäärän kirjaamisesta arvo-osuustilillenne. Huomatkaa, että Raision Margariini Oy:n osakekirjaa vastaan ei suoriteta sulautumisvastiketta 31.12.2016 jälkeen.

Muissa tapauksissa teidän on ensin asioitava Raision osakaspalvelun kanssa. Osakeasiainhoitaja Eeva Hellsten neuvoo teitä näissä asioissa. Tavoitatte hänet numerosta (02) 443 2111 tai sähköpostitse eeva.hellsten(at)raisio.com