Henkilöstöstrategia

Raision liiketoiminnan strategia on kasvu ja kansainvälistyminen. Toiminta-ajatuksenamme on uudistaa elintarvikeliiketoimintaa yhdistämällä ekologia, etiikka ja ekonomia.

Henkilöstöstrategiset painopistealueet johtaminen, uudistuminen ja liiketoimintakohtaiset yhteiset toimintatavat mahdollistavat liiketoimintastrategian toteutumista.

Raisiolainen johtajuus rakentuu kolmesta E:stä

Ekologia tarkoittaa ympäristön huomioimista kaikessa johtamisessa. Etiikka on vastuullista johtamista siten, että henkilöstö voi hyvin. Ekonomia edellyttää tuloshakuista ja kustannustehokasta johtajuutta.

Raisio-konsernille on määritelty kansainväliset henkilöstön johtamisen periaatteet. Periaatteet sisältävät yhteiset pelisäännöt muun muassa johtamiselle, henkilöstösuunnittelulle ja HR-raportoinnille, rekrytoinneille, henkilöstön kehittämiselle ja palkitsemiselle. Myös työsuhteen päättämiselle ja minimipalkkaukselle on yhteiset pelisäännöt kunkin maan paikallinen lainsäädäntö huomioiden.

Työnantajan ja työntekijöiden välillä on säännöllisiä, ryhmäkohtaisia tapaamisia, joissa käsitellään liiketoimintoja ja muita ajankohtaisia asioita. Lisäksi jokainen henkilöstöryhmä Suomessa (työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt) on valinnut edustajansa hallintoneuvostoon.