Ympäristövastuu

Ruokaketjussa ympäristövastuuseen vaikuttavat useat tekijät ruoan matkalla alkutuotannosta ruokapöytiimme. Ruoalla on vaikutusta ympäristöön vielä jätteeksikin joutuessaan. Suurena kasvipohjaisten raaka-aineiden käyttäjänä ja ruoan tuottajana Raisiolla on halu ja mahdollisuus tehdä ruokaketjusta entistäkin kestävämpi ja ympäristöystävällisempi.

Raision oman toiminnan mittaaminen, raportointi ja tulosten arviointi osoittavat tarpeelliset kehitystyön painopistealueet ja ohjaavat operatiivista toimintaa. Raision ympäristövastuun painopistealueet ovat energiankulutuksen vähentäminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen.

Raision työ elintarvikeketjun ympäristövastuun kehittämisessä ei rajoitu vain omien prosessien kehittämiseen. Oman toimintamme lisäksi pyrimme vaikuttamaan ruokaketjun ympäristövastuuseen myös alkutuotannossa mm. tukemalla sopimusviljelijöitämme viljelyneuvonnalla. Merkitsemällä tuotteitamme hiili- ja vesijalanjälkimerkein tarjoamme arvokasta lisätietoa ympäristötietoisten kuluttajien ostovalintojen tueksi.

Elintarvikkeiden osuus eurooppalaisten kokonaiskulutuksen ympäristövaikutuksista on 20-30 %. Väestönkasvun myötä ruoan kysyntä tulee maailmanlaajuisesti seuraavien vuosikymmenien aikana jopa kolminkertaistumaan, joten ei ole yhdentekevää, mitä syömme.

Lue lisää Raision ympäristötavoitteista yritysvastuuraportistamme.