Sijoittajat

Yhtiökokous 29.3.2012

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,11 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 765 osakasta, jotka omistivat 39,0 miljoonaa osaketta eli 23,6 prosenttia koko osakekannasta.