Sijoittajat

Yhtiökokous 25.3.2010

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,09 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaavilta osin hylättiin. 
 
Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 807 osakasta, jotka omistivat 32,9 miljoonaa osaketta eli 19,9 prosenttia koko osakekannasta.