Yhtiökokous 24.3.2011

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaavilta osin hylättiin.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2784 osakasta, jotka omistivat 43,2 miljoonaa osaketta eli 26,2 prosenttia koko osakekannasta.