Raisio-konserni

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää asioiden niin vaatiessa.

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus ja kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 Turussa. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.367 osakasta, jotka omistivat 53,1 miljoonaa osaketta eli 32,1 prosenttia koko osakekannasta. Hallituksen puheenjohtaja ja kaikki jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.