Raisio-konserni

Valtuutukset

Omien osakkeiden hankkimisvaltuus

Yhtiökokous 23.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2018 asti.

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous 23.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 23.3.2022 asti.