Tuoteturvallisuus

Raisio vastaa siitä, että tuotteemme ovat turvallisia ja säädösten mukaisia ja että annamme niistä asiakkaille ja kuluttajille riittävästi oikeaa tietoa.

Raision visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä. Jo tuotekehitysvaiheessa varmistetaan tuotteiden lainsäädännön mukaisuus, selvitetään tarvittavat raaka-aineisiin ja pakkausmateriaaleihin liittyvät tiedot sekä tehdään tarvittavat testit. Tuotantovaiheessa varmistetaan eri laadunvarmistustoimenpitein tuotteiden turvallinen laatu ja määräysten mukaisuus. Jäljitettävyys on osa tuoteturvallisuutta. Tuotteiden selkeät tuotekuvaukset ja pakkausmerkinnät varmistavat tarpeellisten tietojen viestinnän asiakkaille ja kuluttajille.

Raisiolaiset aktiivisia asiantuntijatyössä

Raisiolaisia toimii asiantuntijoina mm. tuoteturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelutyössä Suomessa ja useissa toimialan yhteistyöjärjestöissä Euroopan tasolla. Näin voimme antaa arvokasta käytännön tietoa esimerkiksi säädösten sovellettavuudesta. Kehityksen seuraaminen on edellytys, jotta tuotantoprosessien valmius uusiin ratkaisuihin mahdollistuu.

Kattavat sertifioinnit

Raision kaikki Suomen toiminnot ovat ISO 9001 ja ISO 14001 –sertifiointien piirissä. Tuoteturvallisuuden jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi hyödynnetään elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa lisäksi elintarviketurvallisuusstandardeja. Kaikki Brändit-yksikkömme tuotantolaitokset Iso-Britanniassa ja Suomessa on sertifioitu kansainvälisellä elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusstandardilla BRC Global Standard for Food Safety:llä.

BRC-sertifiointia valvotaan sekä Raision sisäisin auditoinnein että riippumattoman ulkoisen auditoijan toimesta. BRC-standardi uudistuu noin kolmen vuoden välein. Sen periaatteisiin sisältyy erityisen vahva jatkuvan parantamisen tavoite. BRC:n piirissä on maailmalla yli sadassa maassa kaikkiaan noin 14 000 kohdetta.

Lue lisää tuoteturvallisuudesta yritysvastuuraportistamme.