Tilintarkastus

Varsinaisina tilintarkastajina tilikaudella 2016 toimivat KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen. Varatilintarkastajina toimivat KHT Mika Leino ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi konserniyhtiöiden tilintarkastajat raportoivat erikseen kunkin konserniyhtiön johdolle. Tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan Raisio Oyj:n hallitukselle sen kokouksissa kolme kertaa vuonna 2016. Tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille lain edellyttämän tilinpäätökseen liittyvän tilintarkastuskertomuksen vuosittain.

Palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta vuodelta 2016 maksettiin yhteensä 250.000 euroa. Lisäksi KPMG Oy Ab:ltä ja samaan tilintarkastusketjuun kuuluvilta yhtiöiltä ostettiin muita palveluja yhteensä 29.081 eurolla.