Raisio-konserni

Sisäpiirisääntely

Raisio-konsernissa noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) sisäpiiriohjetta (2016) seuraavin täsmennyksin ja lisäyksin: (1) Johtotehtävissä toimiva henkilö (hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen) ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa käydä kauppaa liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti taloudellisen raportointijakson päättymisen ja jaksoa vastaavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä aikana. (2) Taloudellisten raporttien (osavuosikatsaus, tilinpäätöstiedote) valmisteluun kulloinkin osallistuva henkilö ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa käydä kauppaa liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti kulloinkin raportoitavan kauden päättymisestä kautta vastaavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle asetetaan poikkeuksetta kielto käydä kauppaa liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä.

Sisäpiirihallinto ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Samoin sisäpiirihallinto pitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiirintietoon (Markkinoiden väärinkäyttöasetus, 18 artikla). Heinäkuusta 2016 lukien sisäpiiriluettelot ovat käytännössä hankekohtaisia. Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia.

Sisäpiirihallinto valvoo johtotehtävissä toimivien henkilöiden, taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvien henkilöiden ja sisäpiiriluetteloihin merkittyjen henkilöiden kaupankäyntirajoitusten noudattamista sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja ao. henkilöiden ilmoitettavat tiedot tarkistutetaan heillä säännöllisesti.  Sisäpiirihallinto käyttää Euroclear Finland Oy:n järjestelmää.