Töissä Raisiossa

Raision periaatteena on tarjota henkilöstölleen sekä maittain että liiketoiminnoittain kilpailukykyistä kompensaatiota.

Henkilökunnan palkitseminen on laaja kokonaisuus sisältäen rahallisen palkitsemisen, henkilöstö- ja luontaisedut, työn ja tavan toimia ja kehittymismahdollisuudet. Palkkaus- ja kannustinjärjestelmiä sekä sosiaalisia ja muita etuuksia arvioidaan säännöllisesti.

Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää maa- ja liiketoimintakohtaisesti oikeudenmukaisia, motivoivia ja hyvästä suorituksesta palkitsevia järjestelmiä. Konsernin palkkiojärjestelmät edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Työ ja mielekäs tapa toimia

 • Mielekäs työ ja toimenkuva
 • Hyvät työolosuhteet
 • Tavoitteet
 • Kehityskeskustelut
 • Toimintajärjestelmä
 • Hyvä johtaminen ja esimies-alaistyöskentely
 • Sisäinen tiedottaminen

Kehittyminen

 • Työssä oppiminen
 • Tehtäväkierrot
 • Sisäinen- ja ulkoinen koulutus
 • Verkostot

Rahallinen palkitseminen

 • Palkka
 • Palkan lisät
 • Tulospalkkiot ja bonukset
 • Aloitepalkkiot
 • Palkkiot työsuhdekeksinnöistä

Henkilöstö- ja luontaisedut

 • Sairauskassat/-vakuutukset
 • Työterveyshuolto
 • Työpaikkaruokailu
 • Henkilöstömyymälä
 • Liikuntasetelit ja muu vapaa-ajan tukeminen
 • Henkilöstötapahtumat ja -juhlat