Osinko

Osinkopolitiikka

Raision tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille osakkeenomistajilleen kehittämällä liiketoimintaansa ja parantamalla sen kannattavuutta sekä noudattamalla pitkäjänteistä osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona puolet jatkuvasta liiketoiminnasta syntyvästä osakekohtaisesta tuloksesta edellyttäen, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Osinko 2016

Osinko vuodelta 2016 on  0,17 euroa osakkeelta.
 
  • osingonmaksun täsmäytyspäivä 27.3.2017
  • osingon maksupäivä 3.4.2017.
 
Osinkohistoria
Vuosi €/osake
2016 0,17
2015 0,16
2014 0,14
2013 0,13
2012 0,12
2011 0,11
2010 0,10
2009 0,09
2008 0,07
2007 0,04
2006 0,03
2005 0,05
2004 0,03
Ylimääräinen, maksettu 12.4.2005 0,18
2003 0,01
Ylimääräinen, maksettu 12.10.2004 0,12
2002 0,02
2001 0,017
2000 0,017
1999 0,034
1998 0,059
1997 0,05
1996 0,03
1995 0,03