Mikä on CO2e?

CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti  kuvaa kaikkien kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

CO2e lasketaan muuntamalla kaikki tuotteen tuotantoketjun aikana syntyvät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin, hiilidioksidipäästöjä vastaaviksi.

CO2 eli hiilidioksidi on yksi ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Elintarvikkeiden valmistuksesta syntyy myös muita kasvihuonekaasupäästöjä, mutta hiilidioksidi on kasvihuonekaasuista tunnetuin.

Tiesitkö tämän hiilidioksidista?

Elämä maapallolla perustuu hiilidioksidin (CO₂) kiertokulkuun. Kasvit tarvitsevat hiiltä kasvuunsa. Hiilen ne ottavat ilmakehän hiilidioksidista, ja samalla ne vapauttavat elämälle tarpeellista happea.

Hiilidioksidia on ilmakehässä luonnostaan vain vähän. Hiilidioksidin määrän lisääntyminen nostaa haitallisesti ilmakehän lämpötilaa. Eniten hiilidioksidin määrää nostaa öljyn käyttö lämmitykseen ja liikenteeseen sekä ruoan tuotanto eri vaiheissaan maataloudesta kotitalouksiin.