Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Raisio Oyj:n toimitusjohtaja ja sen jäseninä toimivat Benecol-liiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, Raisioagrosta ja Raisionkaaren Teollisuuspuistosta vastaava johtaja, välipalat-liiketoiminnasta vastaava johtaja, makeisliiketoiminnasta vastaava johtaja, talous- ja tietohallintofunktioista vastaava johtaja, henkilöstöfunktiosta vastaava johtaja sekä lakiasioista vastaava johtaja, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä.

Konsernin johtoryhmä koordinoi konsernin eri toimintoja ja määrittelee koko konsernia koskevat tavoitteet, toimintapolitiikat ja prosessit. Johtoryhmä valmistelee konsernistrategiaa ja valvoo sen toteutumista sekä valmistelee toimitusjohtajan apuna hallitukselle päätösehdotukset asioissa, jotka koskevat koko konsernia. Johtoryhmän säännöllisten kokousten (seitsemän kokousta vuonna 2016) keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset