Historia

Raision uudistettu strategia 2017 - 2022 painottaa hyvinvointia ja kestävää kasvua. Raision strategian ydin muodostuu kasvipohjaisista, terveellisistä sekä vastuullisista kuluttajien ja asiakkaiden tarpeiden mukaisista brändituotteista.

Raisio osti vuonna 2014 Johnson & Johnson -yhtiöiden Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä muutti sopimusta Benecolin Pohjois-Amerikan markkinoista. Hankinnan arvioidaan lisäävän Raision liiketulosta vuositasolla noin 9 miljoonalla eurolla. Ostetun liiketoiminnan integrointi osaksi Raisiota toteutui suunnitellusti.

Kasvujaksonsa aikana Raisio on toteuttanut useita yritysostoja ja kasvanut erityisesti Isossa-Britanniassa. Yhtiö on myös luopunut liiketoiminnoista, jotka eivät ole yhtiön strategian ytimessä ja joiden kehittämiseksi muilla toimijoilla on hyvät mahdollisuudet.