Historia

Raision visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä. Yhtiön strategiset tavoitteet rakentuvat tämän vision pohjalta. Raision toiminta vuosina 2007-2014 voidaan jakaa kolmeen strategiseen jaksoon. Käänteen ja kannattavuuden parantamisen jälkeen Raisio siirtyi vuonna 2010 kasvun jaksoon, joka jatkuu edelleen.

Raisio osti 19.11.2014 Johnson & Johnson -yhtiöiden Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä muutti sopimusta Benecolin Pohjois-Amerikan markkinoista. Hankinnan arvioidaan lisäävän Raision liiketulosta vuositasolla noin 9 miljoonalla eurolla. Ostetun liiketoiminnan integrointi osaksi Raisiota toteutui suunnitellusti.

Kasvujaksonsa aikana Raisio on toteuttanut useita yritysostoja ja kasvanut erityisesti Isossa-Britanniassa. Yhtiö on myös luopunut liiketoiminnoista, jotka eivät ole yhtiön strategian ytimessä ja joiden kehittämiseksi muilla toimijoilla on hyvät mahdollisuudet. Raision kasvujaksonsa aikana toteuttamat yritysostot ovat kasvattaneet merkittävästi liikevaihtoa ja liiketulosta.