Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen elinkaaren aikana syntyy.

Mitä enemmän ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja tuotteen vuoksi syntyy, sitä suurempi on sen hiilijalanjälki. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina.

Tiesitkö?

  • Hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli ovat kasvihuonekaasuja.