Hercules Opti

Hercules Opti -rehu on kehitetty lohien kasvatuksen loppuvaiheeseen varmistamaan rasvaisten kalojen luontaisten, ihmisille terveellisten EPA- ja DHA-rasvahappojen optimaalinen määrä. 

Terveellistä lohta kestävästi kasvattaen

Lohien ruokintaa voidaan muuttaa kasvipohjaisemmaksi ilman, että kalan hyvät ravintoarvot heikkenevät. Keksinnön myötä lohenkasvatuksen kannattavuus ja ekologinen kestävyys paranevat, kun luonnonkaloista peräisin olevan kalaöljyn käyttöä kyetään vähentämään selvästi. Raisioagro on ollut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskeinen yhteistyökumppani uuden kalanrehun kehittämisessä.

Hercules OPTI -konseptissa yhdistyvät uusi keksintö ja ympäristöasiat

Hercules Opti kuuluu Raisioagron ympäristöystävälliseen Hercules-tuotesarjaan. Sarja lanseerattiin Hercules LP -nimellä vuonna 2009, jolloin siinä hyödynnettiin ensimmäisenä maailmassa isojen kirjolohien rehuissa fytaasientsyymiä, jonka ansiosta vesistöjen fosforikuormitus pieneni 26 % (LP = low phosphorus). 

Kasviöljy korvaa luonnonkaloista saatavaa kalaöljyä

Kasvatettujen lohien rehuissa on maailmalla käytetty viime vuosina yhä enemmän kasviöljyjä, sillä selvästi kalliimman kalaöljyn korvaaminen edullisemmalla kasviöljyllä parantaa kalankasvatuksen tuotantoketjua ja kannattavuutta merkittävästi. Kalaöljyn korkea hinta kertoo sen volyymin niukkuudesta tarpeeseen nähden.

Suomessa kasvatettu kirjolohi ja siika ovat WWF:n vihreällä listalla.

Kasviöljyn käytön lisäämisen myötä lohen sisältämien terveellisten rasvahappojen määrä vähenee, koska kalalle niiden pääasiallisena lähteenä on kalaöljy. Raisioagro käyttää kalaöljyä korvaavana öljynä kotimaista rypsiöljyä, jolloin myös kalanrehujen kotimaisuusaste nousee. Hercules Optilla lohen EPA- ja DHA-rasvahapot kyetään palauttamaan takaisin ravitsemussuositusten mukaiselle tasolle, koska loppukasvatusvaiheen rehu sisältää suuren määrän kalaöljyä.

Hercules Optin ansiosta suomalainen kirjolohi on edelleen tärkeä EPA- ja DHA-rasvahappojen lähde. Raisioagron Opti -rehuilla ruokittu kirjolohi sisältää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kalankäyttösuosituksen (200 grammaa kalaa viikossa) mukaisen määrän sydämelle ja verisuonille terveellisiä rasvahappoja ja pienentää kalanviljelyn ympäristövaikutusta.

Raisioaquan monet kalanrehuinnovaatiot, kuten Hercules Opti ja Baltic Blend, ovat vähentäneet merkittävästi kotimaisen kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia. WWF Suomi on nostanut kotimaisen kasvatetun kirjolohen ja siian Kalaoppaansa vihreälle listalle eli suositeltavien kalojen joukkoon.