Muokkaa listan sisältöä

Valitse tuloslistassa näytettävät sisältötyypit

5 Sisältösivua

Valitulla avainsanalla löytyi 5 tulosta:

 • 1. Raisio-konserni

  (Luotu 22.5.2015) Raisio Group is an international expert in plant-based nutrition. Our strategic target is to grow organically and through acquisitions.Raisio-konserni on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Strateginen tavoitteemme on kasvaa yritysostoin ja orgaanisesti.
 • 2. Benemilk

  (Luotu 20.4.2015) Benemilk is Raisio's top innovation. Around a dozen international patent applications related to the Benemilk innovation have already been filed.Benemilk on Raision innovaatio. Benemilk-innovaatioon on jätetty jo toistakymmentä kansainvälistä patenttihakemusta.
 • 3. Kestävä ruokaketju

  (Luotu 1.4.2015) As a significant specialist in grain-based products and animal nutrition, Raisio has the desire and opportunity to build sustainable food chain through its innovations.Merkittävänä viljapohjaisten tuotteiden ja eläinten ruokinnan erityisosaajana Raisiolla on innovaatioidensa myötä halu ja mahdollisuus olla rakentamassa kestävää ruokaketjua.
 • 4. Hercules Opti

  (Luotu 1.4.2015) Hercules Opti feed has been developed for the final stage of salmon farming to ensure the optimal amount of the healthy EPA and DHA fatty acids naturally found in oily fish. Benemilk Ltd, a joint venture between Raisio and Intellectual Ventures, has filed a United States patent application for the Finnish fish feed invention.Hercules Opti -rehu on kehitetty lohien kasvatuksen loppuvaiheeseen varmistamaan rasvaisten kalojen luontaisten, ihmisille terveellisten EPA- ja DHA-rasvahappojen optimaalinen määrä. Raision ja Intellectual Venturesin yhteisyritys Benemilk Oy on jättänyt suomalaista kalanrehukeksintö koskevan patenttihakemuksen USA:ssa.
 • 5. Raisioagro

  (Luotu 15.12.2014) Raisioagro combines cattle and fish feeds, grain trade and farming supplies in a cost-effective service package. Raisioagro aims to be the leading operator in the agricultural sectors where success is based on innovations and on expertise in feeding and plant cultivation.Raisioagro yhdistää naudan- ja kalanrehut, viljakaupan sekä tuotantopanokset ja –tarvikkeet kustannustehokkaaksi palvelukokonaisuudeksi. Raisioagron tavoitteena on olla johtava toimija niillä maatalouden osa-alueilla, joissa menestyminen perustuu ruokinnan ja kasvinviljelyn erityisosaamiseen ja innovaatioihin.