Responsibility

Raisio ja WWF edistävät kestävää ruokaketjua

WWF ja Raisio yhteistyössä
Raisio ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä kestävämmän ruokaketjun hyväksi vuodesta 2010. Yhteistyön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä sekä vastuullista kulutusta ja tuotantoa ja kannustaa kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun esimerkiksi kuluttajaviestinnällä.

Raisioagro on edistänyt kalankasvatuksen vastuullisuutta yhteistyössä WWF:n kanssa. Raisioagron tekemä kehitystyö kalankasvatuksessa käytettävän rehun suhteen vaikutti merkittävästi siihen, että kotimainen kirjolohi nousi WWF:n kalaoppaassa suositeltavien kalavalintojen vihreälle listalle vuonna 2014.  

Kuluttajille on viestitty kestävästä ruokaketjusta useita kanavia hyödyntäen. Painopiste on ollut uusiutuvissa, kasvipohjaisissa raaka-aineissa. Yhteistyön tuloksena on julkaistu juttuja ja blogitekstejä sekä tehty alakouluille suunnattu Pallon parasta ruokaa -esite. 

WWF Suomi on käyttänyt Raisiolta saamansa taloudellisen tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin ympäristökasvatus- ja ekologinen jalanjälki -ohjelmiensa puitteissa.