Filter results

Please select content types shown in results

10 Pages

Selected keyword yielded 10 results:

 • 1. Raision tutkimussäätiö

  (Created 11/13/15) Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä elintarvikkeiden ja rehujen sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Myös tuoteturvallisuuteen ja elintarvikkeiden kaupallistamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat säätiön toimintapiiriin.
 • 2. Pure oats

  (Created 10/23/15) The production chain developed by Raisio makes Provena pure oat products suitable for people with celiac disease. In this unique process, the purity of oats is ensured through the entire production chain – transport equipment included. Therefore, the consumer can be sure that tasty and fiber-rich Provena baking and breakfast products are gluten-free.Raision kehittämän Provena puhdas kaura -valmistusketjun ansiosta kaura sopii keliaakikoille. Ainutlaatuisessa prosessissa kauran puhtaus varmistetaan läpi koko tuotantoketjun kuljetuskalustoa myöten. Siksi kuluttaja voi olla varma, että maukkaissa ja kuitupitoisissa Provenan leivonta- ja aamupalatuotteissa ei ole gluteenia.
 • 3. Raisio Group

  (Created 5/22/15) Raisio Group is an international expert in plant-based nutrition. Our strategic target is to grow organically and through acquisitions.Raisio-konserni on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Strateginen tavoitteemme on kasvaa yritysostoin ja orgaanisesti.
 • 4. Benemilk

  (Created 4/20/15) Benemilk is Raisio's top innovation. Around a dozen international patent applications related to the Benemilk innovation have already been filed.Benemilk on Raision innovaatio. Benemilk-innovaatioon on jätetty jo toistakymmentä kansainvälistä patenttihakemusta.
 • 5. Sustainable food chain

  (Created 4/1/15) As a significant specialist in grain-based products and animal nutrition, Raisio has the desire and opportunity to build sustainable food chain through its innovations.Merkittävänä viljapohjaisten tuotteiden ja eläinten ruokinnan erityisosaajana Raisiolla on innovaatioidensa myötä halu ja mahdollisuus olla rakentamassa kestävää ruokaketjua.
 • 6. Hercules Opti

  (Created 4/1/15) Hercules Opti feed has been developed for the final stage of salmon farming to ensure the optimal amount of the healthy EPA and DHA fatty acids naturally found in oily fish. Benemilk Ltd, a joint venture between Raisio and Intellectual Ventures, has filed a United States patent application for the Finnish fish feed invention.Hercules Opti -rehu on kehitetty lohien kasvatuksen loppuvaiheeseen varmistamaan rasvaisten kalojen luontaisten, ihmisille terveellisten EPA- ja DHA-rasvahappojen optimaalinen määrä. Raision ja Intellectual Venturesin yhteisyritys Benemilk Oy on jättänyt suomalaista kalanrehukeksintö koskevan patenttihakemuksen USA:ssa.
 • 7. Benecol

  (Created 4/1/15) Benecol® is the expert brand within the growing, diversifying category of cholesterol-lowering products.Suomalainen Benecol®-margariini oli ensimmäinen terveysvaikutteinen kolesterolia alentava elintarvike. Benecol-tuotteista on tullut maailmanlaajuinen menestys. Maailmalla myydään yli 120 erilaista Benecol-tuotetta 30 maassa.
 • 8. Benecol

  (Updated 12/17/14) Benecol® is the expert brand within the growing, diversifying category of cholesterol-lowering products.Benecol® -tuotteet alentavat tutkitusti kolesterolia. Suomalainen Benecol®-margariini oli ensimmäinen terveysvaikutteinen kolesterolia alentava elintarvike. Sittemmin Benecol-tuotteista on tullut maailmanlaajuinen menestys.
 • 9. Benemilk

  (Updated 12/16/14) Benemilk® feeds are proven to increase milk yields and improve milk contents.Benemilk-rehut nostavat tutkitusti maitotuotosta ja parantavat maidon pitoisuuksia.
 • 10. Provena

  (Created 11/14/14)