Filter results

Please select content types shown in results

2 Pages

Selected keyword yielded 2 results:

  • 1. Footprints

    (Created 4/1/15) Carbon and water footprints indicate the impacts of products and services on the environment. You too have your own carbon and water footprint and you can affect their size with the choices you make. Plant-based food has a smaller carbon and water footprint. The place of production and production method also affect the food's footprint.Hiili- ja vesijalanjäljet kertovat tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista ympäristöön. Myös sinulla on hiili- ja vesijalanjälki, joiden suuruuteen voit vaikuttaa valinnoillasi. Kasvipohjaisella ruoalla on pienempi hiili- ja vesijalanjälki. Myös ruoan tuotantopaikka ja -tapa vaikuttaa sen jalanjälkeen.
  • 2. Elovena

    (Created 11/14/14)