Filter results

Please select content types shown in results

8 Pages

Selected keyword yielded 8 results:

 • 1. Raisio Group

  (Created 5/22/15) Raisio Group is an international expert in plant-based nutrition. Our strategic target is to grow organically and through acquisitions.Raisio-konserni on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Strateginen tavoitteemme on kasvaa yritysostoin ja orgaanisesti.
 • 2. Sustainable food chain

  (Created 4/1/15) As a significant specialist in grain-based products and animal nutrition, Raisio has the desire and opportunity to build sustainable food chain through its innovations.Merkittävänä viljapohjaisten tuotteiden ja eläinten ruokinnan erityisosaajana Raisiolla on innovaatioidensa myötä halu ja mahdollisuus olla rakentamassa kestävää ruokaketjua.
 • 3. Footprints

  (Created 4/1/15) Carbon and water footprints indicate the impacts of products and services on the environment. You too have your own carbon and water footprint and you can affect their size with the choices you make. Plant-based food has a smaller carbon and water footprint. The place of production and production method also affect the food's footprint.Hiili- ja vesijalanjäljet kertovat tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista ympäristöön. Myös sinulla on hiili- ja vesijalanjälki, joiden suuruuteen voit vaikuttaa valinnoillasi. Kasvipohjaisella ruoalla on pienempi hiili- ja vesijalanjälki. Myös ruoan tuotantopaikka ja -tapa vaikuttaa sen jalanjälkeen.
 • 4. Confectionery

  (Updated 12/29/14) Raisio's best-known confectionery brands are Fox's Glacier, Juicee Gummee and Poppets.Raision tunnetuimmat omat makeisbrändit ovat Fox's Glacier, Juicee Gummee ja Poppets.
 • 5. Healthy Food

  (Updated 12/29/14) Snack and Cereal business includes consumer products in the UK, Finland and Russia. Using grain and other plant-based raw materials, Raisio innovates foods that meet consumer needs.Välipalatuotteet-liiketoimintaan kuuluvat kuluttajatuotteet Isossa-Britanniassa, Suomessa ja Venäjällä. Raisio innovoi viljasta ja muista kasvipohjaisista raaka-aineista kuluttajien tarpeiden mukaisia elintarvikkeita.
 • 6. Benecol

  (Updated 12/17/14) Benecol® is the expert brand within the growing, diversifying category of cholesterol-lowering products.Benecol® -tuotteet alentavat tutkitusti kolesterolia. Suomalainen Benecol®-margariini oli ensimmäinen terveysvaikutteinen kolesterolia alentava elintarvike. Sittemmin Benecol-tuotteista on tullut maailmanlaajuinen menestys.
 • 7. Benemilk

  (Updated 12/16/14) Benemilk® feeds are proven to increase milk yields and improve milk contents.Benemilk-rehut nostavat tutkitusti maitotuotosta ja parantavat maidon pitoisuuksia.
 • 8. Raisioagro

  (Created 12/15/14) Raisioagro combines cattle and fish feeds, grain trade and farming supplies in a cost-effective service package. Raisioagro aims to be the leading operator in the agricultural sectors where success is based on innovations and on expertise in feeding and plant cultivation.Raisioagro yhdistää naudan- ja kalanrehut, viljakaupan sekä tuotantopanokset ja –tarvikkeet kustannustehokkaaksi palvelukokonaisuudeksi. Raisioagron tavoitteena on olla johtava toimija niillä maatalouden osa-alueilla, joissa menestyminen perustuu ruokinnan ja kasvinviljelyn erityisosaamiseen ja innovaatioihin.