Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2017

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä elintarvikkeiden ja rehujen sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi.

Vuoden 2017 apurahat julistetaan haettavaksi. Apuraha-anomus on tehtävä vuoden 2017 apuraha-anomuslomakkeelle. Hakuaika on 26.9.2016-28.10.2016.

Tutkimussäätiö kehittää toimintaansa tutkijakoulun suuntaan, joten apuraha-anomuksia arvioitaessa painotetaan tavoitteellista jatko-opiskelua.  Apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa tohtorintutkinto. Nämä apurahat on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Lisäksi apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvien tutkimusprojektien toteuttamiseen.

Allekirjoitettujen anomusten, joita ei palauteta, tulee olla perillä 28.10.2016 säätiön toimistossa (Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö s.r., PL 101, 21201 Raisio). Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille 25.11.2016 mennessä.  

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö s.r.
Hallitus

Apurahahakijoiden on syytä ottaa huomioon hakemuksessaan apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva laki. Lisätietoja Melasta puh. 029 435 2650 sekä kotisivuilta http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat