Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2017

Vuoden 2017 apurahojen hakuaika on 26.9. - 28.10.2016.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä elintarvikkeiden ja rehujen sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi.

Tutkimussäätiö kehittää toimintaansa tutkijakoulun suuntaan, joten apuraha-anomuksia arvioitaessa painotetaan tavoitteellista jatko-opiskelua. Apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa lisensiaatin- tai tohtorintutkinto. Nämä apurahat on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Lisäksi apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvien tutkimusprojektien toteuttamiseen.